Afspraak maken?

0493-496175

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

Deskundig oordeel

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te ontwikkelen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Zuigelingen

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Voorbeelden hiervan zijn: voorkeurshouding, weinig kracht hebben, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Basisschoolleeftijd

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Hierbij kan zowel aan grof- als aan fijn motorische vaardigheden gedacht worden, zoals het mee kunnen doen in de gymles en schrijfvaardigheden.

Kinderfysiotherapie kan ook kinderen met incontinentieklachten helpen. Hierbij valt te denken aan bedplassen, incontinentie van urine of obstipatie.

Eigen benaderingswijze

Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen, zoals leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

 

Contactformulier

  • Privacy policy + cookie gebruik

  • Laatste nieuws, praktijkervaringen en branche informatie

    ×

    Wil je een afspraak maken? Of heb je eerst nog een vraag? Stuur met éédruk op de knop een WhatsApp, wel zo makkelijk!

    × Afspraak maken?